Dra. Sonia Casals Vila

Radiologia
Col·legiat núm. 16827

Truqueu al centre que ofereix el servei o l'especialitat per concertar la visita

Sant Josep: 93 750 20 67
Mossèn Rebull: 93 759 59 02
Premià de Mar: 93 754 92 58

Currículum:
  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Central de Barcelona (HCP) al juny de 1981. Promoció 1975 a 1981.
  • Certificat d’Acreditació de Metge Medicina General del Sistema Nacional de Salut Espanyol (art.7.2 de la Directiva 86/457 / CEE).
    Metge Especialista en Obstetrícia i Ginecologia, des de 11 abril 1996, segons el Reial Decret 127/84 de 5 agost 1994.
  • Metge Especialista en Radiodiagnòstic, des de 4 de setembre de 2002, segons el Reial Decret 1497/1999 de 24 de Setembre del 1999.
  • Curs de Capacitació per a Supervisors d’instal·lacions radioactives de Radiodiagnòstic, organitzat per la Universitat de Barcelona i homologat pel Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat de Catalunya.
  • Metge Adjunt en el Servei d’ecografia del centre de diagnòstic CETIR
  • Metge Adjunt amb plaça en propietat, en el Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Mataró, amb jornada de 40 hores setmanals i guàrdies de TAC., Desenvolupant l’activitat en el camp propi i específic de l’especialitat de Radiodiagnòstic, des del dia 3 de desembre de 1994 i amb continuïtat en l’actualitat.
  • Metge Adjunt en el Servei de Radiodiagnòstic de l’ICS de Mataró, des de febrer de 1991 fins a agost 1997 desenvolupant l’activitat pròpia de l’especialitat de metge radiòleg, en virtut d’una relació professional retribuïdes.
  • Coordinador del Servei de Radiodiagnòstic en el període de juny a octubre del 2013 en el Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Mataró.