Sobre aquest web

Política de privacitat

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal CEM VILASSAR S.L.P. amb CIF B65003063 informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer amb dades de caràcter personal inscrit en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), creat amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació amb els usuaris, clients i pacients.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis
de CEM VILASSAR S.L.P. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels serveis de CEM VILASSAR S.L.P.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de CEM VILASSAR S.L.P. amb domicili en C/ SANT JOSEP, 60 08340 DE VILASSAR DE MAR (BARCELONA), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuari que envia la informació a CEM VILASSAR S.L.P. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CEM VILASSAR S.L.P.. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CEM VILASSAR S.L.P. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a CEM VILASSAR S.L.P. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CEM VILASSAR S.L.P.. sempre que procedeixi de fonts alienes a CEM VILASSAR S.L.P.

FINALITATS

Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d’activitats i prestació d’informació sobre serveis de CEM VILASSAR S.L.P.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

CEM VILASSAR S.L.P. no realitzarà cessió de les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna el centre mèdic es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu: dirigit a CEM VILASSAR S.L.P., SANT JOSEP, 60 08340 DE VILASSAR DE MAR (BARCELONA). Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de CEM VILASSAR S.L.P.. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

CEM VILASSAR S.L.P. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits i recollits en el RD 1720/2007 de Mesures de Seguretat. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són tallafocs d’última generació, a part de mesures tècniques com a programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades CEM VILASSAR S.L.P.

CEM VILASSAR S.L.P. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CEM VILASSAR S.L.P. de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de Processament de Dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CEM VILASSAR S.L.P..

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CEM VILASSAR S.L.P., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.