Medicina de l’esport

En l’afany de millorar i ampliar els nostres serveis, des de fa dos anys s’ha creat, específicament, la Unitat de medicina esportiva de la qual forma part un metge especialista en aquesta disciplina. Amb l’acreditació de Sanitat i l’homologació de la majoria de Federacions Esportives, l’interès del Centre és donar el millor servei amb un alt estàndard de qualitat.

Es realitzen tot tipus de revisions mèdiques esportives, proves d’esforç, tant amb cicloergòmetre com amb cinta, electrocardiograma, etc. i en hores concertades. Es valora l’aptitud  per al desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat esportiva i si cal s’aporta un informe amb les recomanacions que considera oportunes el metge en aquesta especialitat. No obstant això, en cas que s’observi alguna anomalia en la revisió, l’equip de metges especialistes del  Centre està al servei del pacient.

El nostre compromís amb la salut i la qualitat és total, per això la missió del Centre i de tots els professionals que formem part d’ell és custodiar el benestar de tots.

Centres

Sant Josep


Metges de l'especialitat

Dr. Oriol Poch Palou
Consultes
Dilluns tarda - Mossèn Rebull
Dimecres tarda - Sant Josep